Едадил
Құқықтық құжаттар
«ЕДАДИЛ ПРОМО» ЖШҚ (әрі қарай — «Едадил») пайдаланушыларға iOS, Android (әрі қарай — «Қосымша») жүйесіне арналған «Едадил» мобильді қосымшасын «Едадил» сервисінің Пайдаланушы келісімінде, Құпиялылық саясатында және Лицензиялық келісімде көрсетілген шарттар мен талаптар бойынша пайдалануды ұсынады.

Жылдам өту:
Қазақстан Республикасы үшін «Едадил» сервисінің пайдаланушы келісімі
Құпиялылық саясаты
Лицензиялық келісім
Құқық иелері үшін ақпарат
Байланыс деректері

Русскоязычная версия документов
Қазақстан Республикасы үшін «Едадил» сервисінің пайдаланушы келісімі
1. Жалпы ережелер

1.1. «ЕДАДИЛ ПРОМО» ЖШҚ (әрі қарай — «Едадил») Интернет желісінің пайдаланушысына (әрі қарай — «Пайдаланушы») осы Пайдаланушы келісімінде (әрі қарай — «Келісім», «ПК») көрсетілген шарттар мен талаптар бойынша «Едадил» сервисін (әрі қарай — «Сервис») пайдалануды ұсынады. Келісім Пайдаланушы Келісімнің 1.6-тармағында көзделген тәртіппен оның талаптарына келісімін білдірген сәттен бастап күшіне енеді.

Сервис iOS, Android жүйесіне арналған «Едадил» мобильді қосымшасы (бұдан әрі «Қосымша») арқылы қолжетімді.

1.2. Сервис аясында Едадил Пайдаланушыларға келесілерді ұсынады:
1.2.1. ассортимент, бағалар, жеңілдіктер, науқандар туралы анықтамалық ақпаратқа және дүкендердегі / сауда желілеріндегі тауарлар туралы басқа ақпарат қол жеткізу;
Сервиске әртүрлі дүкендердің/сауда желілерінің дисконттық (бонустық, жинақтаушы) карталарын қосу функцияларын, осындай карталардың иесі ретінде Пайдаланушыға қолжетімді Сервисте осындай карталар, олардың баркодтары мен теңгерімдері, сыйлықтар, жеңілдіктер мен науқандар туралы ақпаратты және осындай карталардың иесі ретінде Пайдаланушы туралы Едадилге дүкендер/сауда желілері және басқа тұлғалармен ұсынылатын басқа да ақпаратты алу функцияларын, сондай-ақ осы ақпаратты басқару функцияларын;
1.2.3. «Менің тізімім» пайдаланушыны қызықтыратын тауарлар тізбесін қалыптастыру функциясы;
1.2.4. Пайдаланушының орналасқан жері (геолокация) деректерін пайдалана отырып, күнделікті сұранысқа ие тауарлары бар жақын маңдағы дүкендерді іздеу функциясы;
1.2.5. Қызметтің функционалдығымен қамтамасыз етілген басқа функциялар.

1.3. Сервистің қазіргі уақыттағы барлық функционалдылығы, сондай-ақ кез келген даму және/немесе жаңа функцияларды қосу осы Келісімнің және оған қосымшалардың мәні болып табылады.

1.4. Осы Келісімнің шарттарына сәйкес Пайдаланушының Сервисті пайдалануы жеке коммерциялық емес мақсаттарда жүзеге асырылады. Сервисті басқа тәсілдермен және басқа мақсаттарда пайдалану үшін Пайдаланушы алдымен Сервистен мұндай пайдалануға жазбаша келісім алуы керек.

1.5. Сервис Келісімді арнайы ескертусіз өзгерте алады, Келісімнің жаңа редакциясы, егер Келісімнің жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, осы тармақта көрсетілген мекенжай бойынша Интернет желісінде орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді. ПК ағымдағы нұсқасы әрқашан келесі бетте орналасқан corp.edadeal.ru/legal/kz

1.6. Сервисті/оның жеке функцияларын пайдалана бастаған немесе тіркеу процедурасынан өткен Пайдаланушы Келісім талаптарын ешбір ескертпесіз немесе ерекшеліктерсіз толық қабылдаған болып саналады. Пайдаланушы Келісімнің кез келген ережелерімен келіспеген жағдайда, Пайдаланушының Сервисті/оның жеке функцияларын пайдалануға құқығы жоқ. Сервис Келісімнің 1.5-тармағында көзделген тәртіппен Келісімге Пайдаланушы келісімін бермеген өзгерістер енгізген жағдайда, Пайдаланушы Сервисті пайдалануды тоқтатуға міндетті.2. Сервисті және Сервисте орналасқан (таратылған) ақпаратты (Деректерді/Дерекқорларды) пайдалану құқығы

2.1. Дизайн элементтерін, графикалық кескіндерді, иллюстрацияларды, ЭЕМ арналған бағдарламаларды, Деректерді, Дерекқорларды және басқа объектілерді (бұдан әрі «Қызмет мазмұны») қоса алғанда, Сервис арқылы қол жетімді барлық объектілердің авторлық құқық иелері (оның ішінде лицензия негізінде) Сервиспен (Сервис және басқа авторлық құқық иелерімен) келісімге отырған дүкендер / сауда желілері болып табылады,

2.2. Пайдаланушының Сервис мазмұнын, сондай-ақ ақпаратты және Сервистің басқа элементтерін пайдалануы Сервис ұсынатын функционалдық мүмкіндіктер шеңберінде ғана мүмкін.

Сервис мазмұнының ешбір элементтерін, сондай-ақ Сервисте орналастырылған ақпаратты кез келген басқа жолмен пайдалануға болмайды. Пайдалану деп келесілер түсіндіріледі, бірақ олармен шектелмейді: қосу, көшіру, қайта өңдеу, кез келген негізде тарату, фреймде көрсету және т.б. Ресей Федерациясының заңнамасында тікелей көзделген жағдайлар ерекше жағдайлар болып табылады.

2.3. Пайдаланушының Сервистің жазбаша келісімінсіз Сервис мазмұнын ол алған нысаннан басқа нысанда таратуға құқығы жоқ.

2.4. Ақпаратты, деректерді, дерекқорды, Сервис мазмұнын кез келген алуға, көшіруге, қолдануға, қайта өңдеуге, таратуға, Интернетте көпшілікке қолжетімді етуге, үшінші тұлғалардың бағдарламалары мен сервистерінде, бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе коммерциялық мақсаттарда Сервистің немесе мұндай ақпараттың басқа құқық иесінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз кез келген пайдалануға тыйым салынады.


3. Пайдаланушыны тіркеу

3.1. Сервистің кейбір функцияларын пайдалану үшін Пайдаланушы тіркелу процедурасынан өтуі керек, нәтижесінде Пайдаланушы үшін бірегей тіркеулік жазба (бұдан әрі «Аккаунт») жасалады. Болашақта Сервистің белгілі бір функцияларын пайдалану үшін Пайдаланушы Сервисте авторизациялау процедурасынан өтуі керек.

3.2. Тіркелу барысында Пайдаланушы Аккаунтқа кіру үшін аутентификация құралы ретінде «ЯНДЕКС» ЖШҚ (НМТН: 1 027 700 229 193) сервистеріндегі Пайдаланушының тіркеулік жазбасын пайдалана отырып, Сервисті пайдалануды бастау мүмкіндігіне ие болады.

3.3. Тіркелу үшін Пайдаланушы өзі туралы сенімді және толық ақпаратты беруге және осы ақпаратты жаңартып отыруға міндеттенеді. Егер Пайдаланушы дұрыс емес ақпаратты ұсынса немесе Сервисте Пайдаланушы ұсынған ақпаратты сенімсіз деп санауға негіз болса, Сервис өз қалауы бойынша Пайдаланушының Аккаунтын бұғаттауға және Пайдаланушыға Сервисті (немесе оның жеке функцияларын) пайдалануға тыйым салуға құқылы.

3.4. Пайдаланушы Аккаунтында қамтылған Пайдаланушы ақпараты осы Келісімге қосымша болып табылатын Құпиялық саясатының шарттарына сәйкес Сервисте сақталады және өңделеді.

3.5. Пайдаланушы Сервиске Пайдаланушы Аккаунтын пайдалана отырып, Сервиске рұқсатсыз (Пайдаланушы рұқсат етпеген) кірудің кез келген жағдайы және/немесе олардың туркеулік жазбаға қол жеткізу құралдарының құпиялылығының кез келген бұзылуы (бұзушылыққа күдігі) туралы дереу хабарлауға міндетті.

3.6. Сервисті пайдаланушы Қосымшаны ұялы телефонның жадынан жою арқылы Қызметті пайдалануды тоқтата алады. Егер Пайдаланушы Аккаунтты жойғысы келсе, онда ол Сервистің жеке кабинетінде орналасқан «Аккаунтты жою» арнайы түймесін пайдалануы керек. Осы түймені басу арқылы Пайдаланушы Келісім негізінде қабылданған шартты бұзу ниетін растайды.

3.7. Пайдаланушы Сервисте сәйкестендіру үшін пайдаланылатын деректерді мұқият сақтауға міндеттенеді; егер мұндай деректер үшінші тұлғаларға белгілі болса, Пайдаланушы құпиясөзді дереу өзгертуге міндеттенеді.

Егер Пайдаланушымен басқасы дәлелденбесе, оның мобильді құрылғысы арқылы жасалған кез келген әрекеттер тиісті Пайдаланушымен жасалған болып саналады. Пайдаланушының мобильді құрылғысына рұқсатсыз қол жеткізген жағдайда, Пайдаланушы бұл туралы support@edadeal.ru электрондық поштасына немесе feedback.edadeal.ru кері байланыс нысаны арқылы дереу Сервиске хабарлауға міндетті.4. Сервистің жеке функцияларын пайдалану шарттары

4.1. Сервистің функцияларын орындау/пайдалану тек Интернетке қолжетімділік болған жағдайда ғана мүмкін болады. Пайдаланушы мұндай қолжетімділікті өз байланыс операторының немесе Интернетке қол жеткізу провайдерінің шарттары мен тарифтері бойынша дербес алады және төлейді.

4.2. Пайдаланушы Келісім талаптарын бұзған жағдайда, Сервис өз қалауы бойынша Пайдаланушының оның Аккаунтын пайдаланып Сервиске (немесе технологиялық мүмкін болса, Сервистің белгілі бір мазмұнына немесе Сервистің функцияларына) кіруін шектеуге немесе Пайдаланушының Аккаунтын толығымен бұғаттауға немесе заң талаптарын немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау мақсатында Пайдаланушыға басқа шараларды қолдануға құқылы.

4.3. Жинақтаушы, жеңілдік, бонустық карталарды қосу бойынша функцияны пайдалану.
Сервис Пайдаланушыларға келесілерге мүмкіндік береді:
– Сервиске дүкендердің/сауда желілерінің жинақтаушы, дисконттық, бонустық карталарын (бұдан әрі «Карталар») қосу;
– Сервисте Карта иесі ретінде Пайдаланушыға қолжетімді Карталар, олардың баркодтары мен теңгерімдері, сыйлықтар, жеңілдіктер мен науқандар туралы ақпаратты және Сервиске дүкендер/сауда желілері және басқа тұлғалармен ұсынылатын Карта иесі ретінде Пайдаланушы туралы басқа ақпаратты алу;
– Карта иесі ретінде Пайдаланушыға қолжетімді Карталар, олардың баркодтары мен теңгерімдері, сыйлықтар, жеңілдіктер мен науқандар туралы ақпаратты басқару;

Сервиске Карталарды қосу арқылы, Пайдаланушы Сервистің және басқа тұлғалардың Келісімнің осы тармағында сипатталған Сервис функциясын жүзеге асыру (ПК шарттарын орындау) үшін қажетті өзінің жеке деректерін өңдеуіне келісімін береді.

Карталарды Сервиске қосу арқылы Пайдаланушы Сервистің Пайдаланушы келісімін орындау үшін Карталар туралы ақпаратты «Яндекс» ЖШҚ (119021 Мәскеу қ., Лев Толстой к-сі, 16) және оның үлестес тұлғаларына Картаның Пайдаланушыға «Яндекс» ЖШҚ және оның үлестес тұлғаларының сервистерінде көрінуі үшін, сондай-ақ «ЯНДЕКС» ЖШҚ Құпиялық саясатына сәйкес оны басқа мақсаттарда өңдеуі үшін келісімін береді.

Карталарды сақтау және пайдалану Пайдаланушының Карталарды шығаратын ұйымдармен және жеке кәсіпкерлермен (бұдан әрі «Картаны жеткізушілер») келісімдерімен, сондай-ақ Пайдаланушы Карталарды шығаруға (рәсімдеуге) нұсқаулар беру кезінде келіскен олар бекіткен және жариялаған ережелермен реттеледі.

Сервис Пайдаланушылар алдында Карта жеткізушілерінің адалдық бағдарламаларының ережелері мен шарттарын орындауына және (немесе) Пайдаланушы келісетін Карталарды шығаруға, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, Карталарды сату тәртібіне, Карта жеткізушілерінің адалдық бағдарламалары мен науқнадарының шарттарын орындауына, бонустарды, ұпайларды және басқа есеп бірліктерін есептеуіне және есептен шығаруына, Карта жеткізушілерінің басқа да әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) жауапты емес.

Карта жеткізушілері Пайдаланушының жеке деректерінің тәуелсіз операторлары болып табылады және олардың дербес деректер саласындағы заңнама талаптарына сәйкестігі үшін дербес жауапты.

4.4. Жеңілдіктер туралы ақпаратты алу үшін Сервисті пайдалану кезінде Пайдаланушыға мұндай ақпаратты оның иелері, Сервис серіктестері беретіні немесе жалпыға қолжетімді көздерден алынғаны туралы хабарланады. Сервис оның дұрыстығы мен сенімділігін тексеруге міндетті емес, оның өзектілігі мен шындыққа сай келуіне жауап бермейді. Сервисте берілген ақпарат тек ақпараттық мақсаттарға арналған және Сервис немесе дүкен/сауда желісі тарапынан ашық ұсыныс болып табылмайды. Кез келген тауарға жеңілдік беретін науқанға нұсқау кезінде Пайдаланушы оның түпнұсқалығын, мұндай науқанға қатысу мүмкіндігін және оның талаптарына сәйкестігін дербес тексереді.

4.5. Сервис Пайдаланушыға орналасқан жеріне (локациясына) байланысты дүкендерді іздеу мүмкіндігін ұсынады. Сервистің мұндай функциясын пайдаланған жағдайда, Пайдаланушы өз әрекеттерімен оның орналасқан жері туралы деректерді (геодеректерді) Сервиспен пайдалануға келісімін береді.

4.6. Сервис Сервисте Сервиске және/немесе серіктесіне, серіктес өнімдеріне назар аударуға бағытталған әртүрлі ынталандырушы (рамкалық) іс-шараларды өткізуге құқылы. Ынталандыру шараларына қатысу үшін Пайдаланушы өзінің жеке кабинетіндегі тиісті бағанға ынталандыру іс-шараларының бөлігі ретінде өзінің жеке деректерін өңдеуге және қатысуға келісімін беру керек.


5. Сервистің шектеулі жауапкершіліктері

5.1. Сервис «as is» шарттарының негізінде ұсынылады. Сервис Қызметтің немесе оның жеке құрамдас бөліктерінің және/немесе функцияларының қатесіз және үздіксіз жұмыс істеуіне, Сервистің және ондағы (таратылған) ақпараттың («Деректер») Пайдаланушының нақты мақсаттары мен күтулеріне сәйкестігіне ешқандай кепілдік бермейді, Деректердің сенімділігіне, дәлдігіне, толықтығына және уақтылылығына кепілдік бермейді, сондай-ақ Келісімде нақты көрсетілмеген басқа да кепілдіктерді бермейді.

5.2. Сервис Сервисті және ондағы (таратылған) ақпаратты («Деректерді») пайдаланудың немесе пайдалану мүмкін еместігінің кез келген тікелей немесе жанама салдары үшін және/немесе Пайдаланушыға және/немесе үшінші тұлғаларға Сервис пен Деректерді немесе оның жекелеген құрамдас бөілектерін және/немесе функцияларын пайдалану, пайдаланбау немесе пайдалана алмау нәтижесінде келтірілген залал үшін соның ішінде заңнамада және Сервис пен Пайдаланушылар арасындағы келісімдерде тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, бағдарламалық және техникалық құралдардың жұмысындағы ықтимал қателер немесе ақаулар салдарынан туындаған залал үшін жауапты емес.

5.3. Сервисті пайдалануға/пайдаланудың мүмкін еместігіне, Сервисте орналасқан (таратылған) ақпараттың («Деректер») дұрыс еместігіне, сондай-ақ Сервистің немесе заңнама деректерінің және/немесе үшінші тұлғалардың құқықтарының бұзылуына қатысты барлық сұрақтар мен шағымдар Пайдаланушылармен Интернет желісіндегі кері байланыс нысаны арқылы feedback.edadeal.ru мекенжайына жіберіледі.


6. Ақпараттық хабарламалар

6.1. Келісімді қабылдай отырып, Пайдаланушы Едадилдың ақпараттық жіберілімдерін, соңғы жаңалықтары бар ақпараттық жіберілімдерді, науқандарды, жаңа ұсыныстарды, сондай-ақ жарнамалық жіберілімдерді, соның ішінде үшінші тұлғалардың SMS, Сайт пен Қосымшадағы push-хабарламалар, электрондық пошта арқылы жіберетін жаңалықтары мен ұсыныстарын алуға келіседі.

Сонымен қатар Едадил заң талаптарына сәйкес келетін тәсілмен келісімді алған немесе Пайдаланушы тиісті қызметке қатысты жарнамалық хабарламаларды алудан бас тартпаған (тіркеу кезінде немесе кейінірек сәйкес функцияны пайдалану арқылы) жағдайда Пайдаланушыға жарнамалық хабарламаларды жіберуге құқылы.

6.2. Телефон нөмірін беру арқылы, Пайдаланушы ұялы байланыс желілері арқылы жарнаманы алуға келіседі.

6.3. Пайдаланушы support@edadeal.ru электрондық поштасына хат жіберу немесе feedback.edadeal.ru сайтындағы кері байланыс нысанын толтыру немесе сәйкес функцияны пайдалану арқылы электрондық пошта және SMS арқылы жіберілген жарнамалық хабарламалардан бас тарта алады. Сондай-ақ Пайдаланушы электрондық поштадаға келетін хаттағы жазылудан бас тарту сілтемесі арқылы жіберілген электрондық пошта жіберілімінен бас тарта алады. Пайдаланушы пайдаланылған браузердің және/немесе мобильді телефонның баптауларын өзгерту арқылы Сайттағы және Қосымшадағы push-хабарламалардан бас тарта алады.


7. Үшінші тарап сайттары

7.1. Сервисте Интернеттегі басқа сайттарға (үшінші тарап сайттарына) сілтемелер болуы мүмкін. Сервис көрсетілген үшінші тұлғалардың және орналастырылған (таратылған) немесе ақпараттың белгілі бір (түпнұсқалық, толықтық, заңдылық және т.б.) талаптарына сәйкестігін тексермейді. Сервис Пайдаланушы сервистерді пайдалана отырып қол жеткізе алатын үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған кез келген ақпарат, материалдар үшін, соның ішінде үшінші тарап сайттарында, жарнамада және т.б. айтылған кез келген пікірлер немесе мәлімдемелер үшін, сондай-ақ мұндай сайттардың немесе оларда орналастырылған ақпараттың қолжетімділігі және Пайдаланушының оны пайдалану салдары үшін жауапты емес.

7.2. Сервисте орналастырылған кез келген сайтқа, өнімге, қызметке, коммерциялық немесе коммерциялық емес сипаттағы кез келген ақпаратқа сілтеме (кез келген нысандағы) тікелей көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Сервистің осы өнімдерді (қызметтерді, іс-әрекеттерді) мақұлдауын немесе ұсынысын білдірмейді.


8. Қорытынды ережелер

8.1. Осы Келісім және Сервисті пайдалануға байланысты барлық қатынастар Ресей Федерациясының заңнамасына бағынады және осы Келісімнен немесе Сервисті пайдаланудан туындайтын кез келген шағым немесе талап Сервис орналасқан жердегі сотқа берілуі және қаралуы керек.

8.2. Сервисті пайдалану Келісіммен, Құпиялық саясатымен, Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын мобильді қосымшаны пайдалану Лицензиясымен реттеледі.

8.3. Егер қандай да бір себептермен Келісімнің бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе орындалмайтын деп танылса, бұл Келісімнің қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.

8.4. Келісім – бұл Сервисті пайдалану тәртібі және онда орналастырылған (таралатын) ақпаратқа қатысты Пайдаланушы мен Сервис арасындағы келісім.

8.5. Келісім тараптар арасындағы қандай да бір қаржылық қатынастарды білдірмейді. Келісім бойынша көрсетілетін қызметтерге қатысты, Ресей Федерациясының заңнамасында немесе басқа қолданыстағы заңнамада көзделген тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңнамасының нормалары Пайдаланушы мен Сервис арасындағы қарым-қатынасқа қолданыла алмайды.

Жарияланды: 20.12.2022
Құпиялылық саясаты
Жеке ақпараттардың құпиялылық саясаты (бұдан әрі «Саясат») «ЕДАДИЛ ПРОМО» ЖШҚ (НМТН 5,157,746,114,477) (бұдан әрі - «Едадил») жеке тұлғадан Сервисті пайдалану кезінде және Едадил Пайдаланушымен (бұдан әрі «Пайдаланушы») кез келген келісімдер мен шарттарды орындау барысында ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.

Сервис - пайдалану шарттары corp.edadeal.ru/legal/kz мекенжайында қолжетімді «Едадил» мобильді қосымшасы.

Сервисті пайдалану Пайдаланушының осы Саясатқа және онда көрсетілген өзінің жеке мәліметтерін өңдеу шарттарына сөзсіз келісімін білдіреді. Осы шарттармен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Сервисті пайдаланудан бас тартуы керек. Пайдаланушылардың жеке мәліметтері Пайдаланушы мен Едадил арасындағы келісімдер мен шарттар негізінде өңделеді.


1. Едадил өңдейтін пайдаланушылардың жеке деректері

1.1. Осы Саясат шеңберінде «Пайдаланушының жеке ақпараты» келесіні білдіреді:
1.1.1. Пайдаланушы Сервисті құру кезінде немесе пайдалану процесінде өзі туралы дербес ұсынатын жеке деректер (оның ішінде байланыс деректері, профиль фотосы (аватарка), тегі, аты, әкесінің аты, қаласы, жынысы және туған күні, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, орналасқан жері туралы деректер (геолокация)). «ЯНДЕКС» ЖШҚ (НМТН: 1 027 700 229 193) сервистеріндегі Пайдаланушының тіркеулік жазбаны пайдалана отырып, Сервисте Пайдаланушыны тіркеу және авторизациялау кезінде «ЯНДЕКС» ЖШҚ сервистері бойынша Пайдаланушының тіркеулік жазбасынан Едадил алған Пайдаланушының жеке ақпараты, оның ішінде пайдаланушының жеке деректері. Басқа ақпаратты Пайдаланушы өз қалауы бойынша ұсынады.
1.1.2. Пайдаланушы құрылғысында орнатылған бағдарламалық жасақтаманы пайдалану арқылы Сервиске автоматты түрде жіберілетін деректер, оның ішінде IP мекенжайы, cookie деректері, Пайдаланушы браузері туралы ақпарат (немесе Сервиске қол жеткізуге болатын басқа бағдарлама), Пайдаланушы пайдаланатын жабдықтың және бағдарламалық жасақтаманың техникалық сипаттамалары, Сервиске кіру күні мен уақыты және басқа ұқсас ақпарат.
1.1.3. Сервисті пайдалану шарттарында қарастырылған Пайдаланушы туралы өзге ақпарат.

1.2. Осы Саясат тек Сервисті пайдалану барысында өңделген ақпаратқа қолданылады. Едадил Пайдаланушы Сервисте қол жетімді сілтемелер бойынша өте алатын үшінші тарап сайттары арқылы ақпаратты өңдеуге бақылау жасамайды және жауапты емес.

1.3. Едадил Пайдаланушы берген жеке ақпараттың дұрыстығын тексермейді және оның құқық қабілеттілігін бағалау мүмкіндігі жоқ. Дегенмен, Едадил Пайдаланушының сенімді және жеткілікті жеке ақпаратты қамтамасыз етеді және бұл ақпаратты жаңартып отырады дегенге сүйенеді. Жалған немесе жеткіліксіз ақпаратты берудің салдары Пайдаланушы келісімінде және «Едадиладан кешбэк» Бағдарламасының ережелерінде анықталуы мүмкін.


2. Пайдаланушылардың жеке мәліметтерін өңдеу мақсаттары

2.1. Едадил тек Сервистің функционалдығын қамтамасыз ету немесе Заңда жеке ақпаратты заңмен белгіленген мерзімде міндетті түрде сақтау көзделген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушымен жасалған келісімдер мен шарттарды орындау үшін қажетті жеке ақпаратты жинайды және сақтайды.

2.2. Едадил Пайдаланушының жеке ақпаратын келесі мақсаттарға сәйкес өңдейді:
2.2.1. Сервис, Едадилмен жасалған келісімдер мен шарттардың шеңберінде Тараптың авторландырылуы;
2.2.2. Пайдаланушыға Сервисті ұсыну және келісімдер мен шарттарды орындау (соның ішінде «Едадил» сервисінің Пайдаланушы келісімі);
2.2.3. Пайдаланушымен байланыс, оның ішінде Сервисті пайдалануға, келісімдер мен шарттарды орындауға қатысты хабарламаларды, сұраныстар мен ақпаратты жіберуді, сондай-ақ Пайдаланушының сұраулары мен өтініштерін өңдеу;
2.2.4. Сервистің сапасын, оларды пайдалану ыңғайлылығын арттыру, Сервистің жаңа функционалдық мүмкіндіктерін дамыту;
2.2.5. Жарнамалық материалдарды таргеттеу;
2.2.6. «Едадил» сервисінің Пайдаланушы келісіміне сәйкес сауда желілерінің бонустық, дисконттық, жинақтаушы карталарын қосу;
2.2.7. Пайдаланушының Сервистің/Сервис серіктестерінің әртүрлі ынталандырушы іс-шараларына қатысқаны үшін;
2.2.8. Иесізденген деректер негізінде статистикалық және өзге зерттеулер жүргізу;
2.2.9. Пайдаланушыға Едадилдың ақпараттық жіберілімдерін, соңғы жаңалықтары бар ақпараттық жіберілімдерді, науқандарды, жаңа ұсыныстарды, сондай-ақ жарнамалық жіберілімдерді, соның ішінде үшінші тұлғалардың SMS, Сайт пен Қосымшадағы push-хабарламалар, электрондық пошта арқылы жіберетін жаңалықтары мен ұсыныстарын жіберу.


3. Пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеу және оны үшінші тұлғаларға беру шарттары

3.1. Едадил Сервистің ішкі ережелеріне сәйкес Пайдаланушылардың жеке деректерін сақтайды.

3.2. Пайдаланушының жеке деректеріне қатысты, оның құпиялылығы, Пайдаланушы тұлғалардың шектеусіз санына жалпы қолжетімділік үшін өзі туралы ақпаратты өз еркімен берген жағдайларды қоспағанда, сақталады. Сервисті пайдалана отырып, Пайдаланушы өзінің жеке деректерінің белгілі бір бөлігі жалпыға қолжетімді болуы мүмкін екеніне келіседі.

3.3. Едадил Пайдаланушының жеке ақпаратын келесі жағдайларда үшінші тұлғаларға беруге құқылы:
3.3.1. Пайдаланушы мұндай әрекеттерге, соның ішінде дисконттық (жинақтау, бонустық) карталарын қосу шарттарына келісу; Сервисте өткізілетін ынталандыру шараларына қатысу арқылы өз келісімін берген жағдайда;
3.3.2. Деректерді беру Пайдаланушының Сервисті пайдалануы үшін немесе Пайдаланушымен белгілі бір келісімді немесе шартты орындау үшін қажет;
3.3.3. Пайдаланушы «ЯНДЕКС» ЖШҚ (НМТН: 1 027 700 229 193) және/немесе оның үлестес тұлғаларының сервистерін пайдаланған жағдайда Пайдаланушының жеке ақпараты legal.yandex.ru/confidential/ сайтында қолжетімді «ЯНДЕКС» ЖШҚ (НМТН: 1 027 700 229 193) құпиялылық саясатында көрсетілген шарттар мен мақсаттарда өңдеу үшін «ЯНДЕКС» ЖШҚ және/немесе оның үлестес тұлғаларына берілуі мүмкін.
3.3.4. Деректерді беру ресейлік немесе заңнамада белгіленген тәртіпте басқа қолданыстағы заңнамамен қарастырылған;
3.3.5. Мұндай берілу бизнесті сатудың немесе басқа да берудің (толық немесе ішінара) бөлігі ретінде жүзеге асырылады; бұл ретте иеленуші алған жеке ақпаратқа қатысты осы Саясаттың талаптарын орындау бойынша барлық міндеттемелер иеленушіге ауысады;
3.3.6. Пайдаланушы Едадил сервисінің Пайдаланушы келісімін, осы Саясатты немесе Сервисті пайдалану шарттарын қамтитын құжаттарды бұзған немесе мұндай бұзушылық қаупі туындаған жағдайларда Едадил немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін.
3.3.7. Пайдаланушының жеке мәліметтерін иесіздендіру арқылы өңдеу нәтижесінде Едадилдың нұсқауы бойынша зерттеу жүргізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету үшін үшінші тұлғаға берілетін дербестендірілген статистикалық деректер алынған жағдайда.

3.4. Пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеу кезінде Едадил Ресей Федерациясының «Жеке деректер туралы» Федералдық заңын басшылыққа алады.


4. Жеке ақпаратты өзгерту және жою. Деректерді міндетті сақтау

4.1. Пайдаланушыны Сервиске тіркеу және авторизациялау «ЯНДЕКС» ЖШҚ сервистеріндегі Пайдаланушының тіркеулік жазбасын пайдалану арқылы жүзеге асырылатынына байланысты Пайдаланушы Сервисте немесе оның бір бөлігінде ұсынатын жеке ақпараттың өзгертілуі (жаңартылуы, толықтырылуы, жойылуы) passport.yandex.ru/passport?mode=changereg мекенжайындағы «ЯНДЕКС» ЖШҚ сервистері бойынша тіркеулік жазбаны түзету арқылы жүзеге асырылады.

4.2. Пайдаланушы Саясаттың 8-тармағында көрсетілген мекенжайға тіркеулік жазба атауын көрсете отырып, тиісті хабарламаны жіберу арқылы Сервисте өзінің жеке деректерін өңдеуді тоқтатуды сұрай алады.

4.3. Осы Саясаттың 4.1-тармағында көзделген құқықтар заң талаптарына сәйкес шектелуі мүмкін. Атап айтқанда, мұндай шектеулер Едадилдың Пайдаланушы өзгерткен немесе жойған ақпаратты заңмен белгіленген мерзімде сақтау және мұндай ақпаратты заңмен белгіленген тәртіпте мемлекеттік органға беру міндетін қамтуы мүмкін.

4.4. Пайдаланушы туралы жеке ақпаратты Едадил Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген талаптарды ескере отырып, Сервисті Пайдаланушы және/немесе Пайдаланушымен жасалған келісімдер мен шарттардың қолданылу мерзімі ішінде өңдейді.


5. Cookie файлдары мен есептегіштер арқылы жеке ақпаратты өңдеу

5.1. Едадилмен Пайдаланушының жабдығына және пайдаланушының жабдығымен Едадилге жіберген cookie файлдарын Едадил Сервисте Пайдаланушыға ақпаратты беруді жекелендіру, статистикалық және зерттеу мақсаттары үшін, сондай-ақ Сервисті жақсарту үшін пайдалана алады.

5.2. Cookie файлының құрылымы, оның мазмұны және техникалық параметрлері Едадилмен анықталады және Пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

5.3. Едадил Сервисте орналастырған есептегіштер Пайдаланушының cookie файлдарын талдау үшін, Сервисті пайдалану туралы статистикалық ақпаратты жинау және өңдеу үшін, сондай-ақ жалпы Сервистің жұмысын немесе атап айтқанда олардың жеке функцияларын қамтамасыз ету үшін пайдаланылуы мүмкін. Есептегіштер жұмысының техникалық параметрлері Едадилмен анықталады және Пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


6. Пайдаланушының жеке ақпаратын қорғау бойынша қабылданатын шаралар

6.1. Едадил пайдаланушының жеке ақпаратын рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.


7. Құпиялылық саясатын өзгерту. Қолданылатын заңнама

7.1. Едадил осы Құпиялық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы. Саясаттың жаңа нұсқасы, егер Саясаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, ол жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. Ағымдағы нұсқасы http://corp.edadeal.ru/legal сайтында тұрақты қол жетімді.

7.2. Осы Саясат және Пайдаланушы мен Едадил арасындағы Құпиялылық саясатын қолдануға байланысты туындайтын қатынастар Ресей Федерациясының заңнамасына бағынады.


8. Кері байланыс. Сұрақтар мен ұсыныстар

8.1. «Дербес деректер туралы» Федералдық заңда көзделген жеке ақпарат пен Саясатқа қатысты барлық сұраулар мен хабарламаларды Пайдаланушы Сервиске электрондық нысанды толтыру арқылы support@edadeal.ru электрондық поштасына немесе келесі мекенжай бойынша жіберуге құқылы: Ресей, 119 021, Мәскеу қ., Тимур Фрунзе к-сі, 11 үй, корп. 2.


Жарияланды 20.12.2022

«Едадил» мобильді құрылғыларға арналған бағдарламаларды пайдалану бойынша лицензиялық келісім
Бағдарламаны пайдаланбас бұрын, келесі лицензиялық келісімнің шарттарымен танысыңыз.

Бағдарламаны кез келген пайдалануыңыз осы лицензиялық келісімнің шарттарын толық және сөзсіз қабылдағаныңызды білдіреді.

Лицензиялық келісімнің шарттарын толық қабылдамасаңыз, бағдарламаны қандай да бір мақсатта пайдалануға құқығыңыз жоқ.


1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Лицензиялық келісім («Лицензия») мобильді құрылғыларға арналған «Едадил» бағдарламаларын («Бағдарлама») пайдалану шарттарын белгілейді және Бағдарламаны пайдаланатын кез келген тұлға («Пайдаланушы») мен «ЕДАДИЛ ПРОМО» ЖШҚ (НМТН 5 157 746 114 477) (бұдан әрі - «Едадил») арасында жасалады.

1.2. Бағдарламаны көшіру, оны мобильді құрылғыға орнату немесе Бағдарламаны кез келген жолмен пайдалану арқылы Пайдаланушы Лицензияның барлық шарттарын толық және сөзсіз қабылдайтынын білдіреді.

1.3. Тек осы Лицензия шарттарына сәйкес бағдарламаны пайдалануға рұқсат етіледі. Пайдаланушы Лицензияның шарттарын толық қабылдамаған жағдайда, Пайдаланушының бағдарламаны қандай да бір мақсатта пайдалануға құқығы жоқ. Бағдарламаны Лицензияның кез келген шарттарын бұзу (орындамау) арқылы пайдалануға тыйым салынады.

1.4. Пайдаланушының Бағдарламаны осы Лицензия шарттарына сәйкес жеке коммерциялық емес мақсаттарда пайдалануы тараптар арасындағы қандай да бір қаржылық қатынастарды білдірмейді. Бағдарламаны осы Лицензияда қарастырылмаған шарттарда және тәсілдермен пайдалану тек Едадилмен жеке келісім негізінде мүмкін.

1.5. Бағдарламаны пайдалана отырып, Пайдаланушы шарттары Бағдарламаны пайдалануға толығымен қолданылатын келесі құжаттардың осы Лицензияның ажырамас бөліктері болып табылатынымен келіседі:
– Интернет желісінде corp.edadeal.ru/legal мекенжайы бойынша орналастырылған «Қазақстан Республикасына арналған Едадил сервисінің пайдаланушы келісімі»;
– Интернет желісінде corp.edadeal.ru/legal мекенжайы бойынша орналастырылған «Құпиялылық саясаты»;

Едадил берілген құжаттарды (оның кез келген бөлігін қоса алғанда) біржақты тәртіппен арнайы ескертусіз өзгерте алады, құжаттардың жаңа редакциясы, егер құжаттардың жаңа редакцияларында өзгеше көзделмесе, олар жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

1.6. Осы Лицензия және Бағдарламаны пайдалануға байланысты барлық қатынастар Ресей Федерациясының заңнамасына бағынады және осы Лицензиядан немесе Бағдарламаны пайдаланудан туындайтын кез келген шағым немесе талап Едадил орналасқан жердегі сотқа берілуі және қаралуы керек.


2. Лицензия

2.1. Едадил, тараптар арасындағы қаржылық қатынастарды білдірмейтін қарапайым (айрықшалығы жоқ) лицензия шарттарына сәйкес, Пайдаланушыға Бағдарламаны дүние жүзі елдерінің аумағында келесі жолдармен пайдалануға берілмейтін құқық береді:
2.1.1. Бағдарламаны функционалдық мақсаты бойынша пайдалану үшін оны пайдаланушының мобильді құрылғысына (құрылғыларғы) көшіру және орнату (қосу). Пайдаланушы Бағдарламаны мобильді құрылғылардың шектеусіз санына орнатуға құқылы. Мобильді құрылғыға орнатылған кезде Бағдарламаның әрбір көшірмесіне жеке нөмір тағайындалады, ол автоматты түрде Едадилге хабарланады.
2.1.2. Бағдарламаны коммерциялық емес мақсаттарда орнату және тарату.


3. Шектеулер

3.1. Осы Лицензияда немесе Ресей Федерациясының заңнамасында тікелей көзделген мөлшерде және тәсілдермен пайдалануды қоспағанда, Пайдаланушының Бағдарламада қолданылатын алгоритмдерді іске асыру туралы ақпаратты алуға бағытталған Бағдарламаның объектілік кодымен өзгертуге, қайта құрастыруға, дизассемблерлеуге, шифрды жай жазуға айналдырға және басқа әрекеттерді орындауға, Бағдарламаны пайдалана отырып туынды туындылар жасауға, сондай-ақ Едадилдың жазбаша келісімінсіз Бағдарламаны басқа пайдалануды жүзеге асыруға (жүзеге асыруға рұқсат беруге) құқығы жоқ.

3.2. Пайдаланушының Бағдарламаны коммерциялық мақсатта (соның ішінде ақылы түрде), соның ішінде бағдарламалық өнімдер топтамасының бөлігі ретінде, Едадилдың жазбаша келісімінсіз пайдалануға және таратуға құқығы жоқ.

3.3. Пайдаланушының Бағдарламаны Едадилдың жазбаша келісімінсіз оны алған пішіннен басқа нысанда таратуға құқығы жоқ.

3.4. Бағдарлама келесі атаумен пайдаланылуы (сондай-ақ таратылуы) керек: «Едадил». Пайдаланушы Бағдарламаның атын өзгертуге, авторлық құқықты қорғау белгісін (copyright notice) немесе құқық иесінің басқа белгісін өзгертуге және/немесе жоюға құқығы жоқ.


4. Бағдарламаның жеке функцияларын пайдалану шарттары

4.1. Бағдарламаның функцияларын орындау тек Интернетке қолжетімділік болған жағдайда ғана мүмкін болады. Пайдаланушы мұндай қолжетімділікті өз байланыс операторының немесе Интернетке қол жеткізу провайдерінің шарттары мен тарифтері бойынша дербес алады және төлейді.

4.2. Бағдарлама Пайдаланушыға (1) ассортимент, бағалар, жеңілдіктер, науқандар және дүкендердегі тауарлар туралы басқа ақпарат туралы анықтамалық ақпаратқа қол жеткізу функцияларын пайдалану; (2) әртүрлі дүкендердің/сауда желілерінің дисконттық (бонустық, жинақтаушы) карталарын қосу, олардың балансы туралы хабарлау; (3) Пайдаланушыға анық қол жетімді басқа функцияларды пайдалану мүмкіндігін береді;

4.3. Бағдарлама Пайдаланушыға орналасқан жеріне (локациясына) байланысты дүкендерді іздеу мүмкіндігін ұсынады. Сервистің мұндай функциясын пайдаланған жағдайда, Пайдаланушы өз әрекеттерімен оның орналасқан жері туралы деректерді (геодеректерді) Сервиспен пайдалануға келісімін береді.

4.4. Бағдарламаның кейбір функцияларын ұсыну «Едадил» сервисінің Пайдаланушы келісімімен реттеледі.


5. Лицензия бойынша жауапкершілік

5.1. Бағдарлама «as is» шарттарының негізінде ұсынылады. Едадил бағдарламаның немесе оның жекелеген құрамдас бөліктерінің және/немесе функцияларының қатесіз және үзіліссіз жұмыс істеуіне, Бағдарламаның Пайдаланушының нақты мақсаттары мен күтулеріне сәйкестігіне ешқандай кепілдік бермейді, сонымен қатар осы Лицензияда нақты көрсетілмеген басқа да кепілдіктерді бермейді.

5.2. Едадил Бағдарламаны кез келген пайдаланудың немесе пайдалана алмаудың және/немесе Бағдарламаны немесе оның жекелеген құрамдас бөліктерін және/немесе функцияларын кез келген пайдалану, пайдаланбау немесе пайдалану мүмкін еместігі, соның ішінде заңмен тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Бағдарламаның жұмысындағы ықтимал қателер немесе сәтсіздіктер салдарынан Пайдаланушыға және/немесе үшінші тұлғаларға келтірілген залалдың тікелей немесе жанама салдары үшін жауапты емес.

5.3. Берілгенмен Пайдаланушы хабарланған және Бағдарламаны пайдалану кезінде келесі ақпарат Едадилға автоматты түрде жіберілетінімен келіседі: Пайдаланушының мобильді құрылғысының операциялық жүйесінің түрі, Бағдарламаның нұсқасы мен идентификаторы, Бағдарлама функцияларын пайдалану статистикасы, сондай-ақ басқа да техникалық ақпарат.

5.4. Бағдарламаны пайдалануға/пайдалана алмауға, сондай-ақ Бағдарламаның заң мен/немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзуына қатысты барлық сұрақтар мен шағымдар кері байланыс нысаны арқылы feedback.edadeal.ru интернет мекенжайына жіберілу керек.


6. Бағдарламаның және үшінші тарап бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары/жаңа нұсқалары

6.1. Бұл Лицензия Бағдарламаның барлық кейінгі жаңартуларына/жаңа нұсқаларына қолданылады. Бағдарламаның жаңартуын/жаңа нұсқасын орнатуға келісе отырып, Пайдаланушы Бағдарламаның жаңа нұсқасын жаңарту/орнату басқа Лицензиямен бірге жүрмесе, Бағдарламаның тиісті жаңартулары/жаңа нұсқалары үшін осы Лицензияның шарттарын қабылдайды.

6.2. Бағдарламаның құрамына жеке құрамдас бөліктер ретінде үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасы кіреді. Бағдарламаға енгізілген үшінші тарап бағдарламалық жасақтамалары туралы соңғы ақпаратты келесі сілтемеден алуға болады:corp.edadeal.ru/legal/3rd-party-components.


7. Осы Лицензияның шарттарына өзгерістер

7.1. Осы лицензиялық келісімді Едадил біржақты тәртіппен өзгерте алады. Осы Лицензия шарттарына енгізілген өзгерістер туралы Пайдаланушыға хабарлама corp.edadeal.ru/legal бетінде жарияланған. Лицензиялық келісімнің талаптарына мұндай өзгертулер, егер тиісті басылымда өзгеше белгіленбесе, олар жарияланған күннен бастап күшіне енеді.

Жарияланды 20.12.2022